Дослідження вказує на зв’язок між геном TREM2, що кодує білок, та ожирінням у жінок

Тригерний рецептор, що експресується на мієлоїдних клітинах 2 (TREM2), – це мембранний білок, який експресується на імунних клітинах і пов’язаний із нейродегенеративними захворюваннями, такими як хвороба Альцгеймера. Кілька досліджень вказують на важливість TREM2 у разі раку, метаболічних і нейродегенеративних захворювань.

У нещодавньому дослідженні Scientific Reports вивчався зв’язок між експресією TREM2 та ожирінням у людини на основі двох великих публічних наборів даних, а саме: UK Biobank (UKB) та проєкту Genotype-Tissue Expression (GTEx).

Вступ

Використовуючи метод транскрипційного сортування одноклітинних, TREM2 було виявлено в ліпід-асоційованих макрофагах, присутніх у жирових тканинах. Інше дослідження показало, що у нокаутних за TREM2 мишей розвивалися метаболічні симптоми, такі як гіперхолестеринемія, гіпертрофія адипоцитів, непереносимість глюкози і накопичення жиру в організмі.

взаємозв'язок між геном TREM2 та ожирінням у жінок

У дослідженні на тваринах було виявлено нову субпопуляцію макрофагів, що експресують високий рівень TREM2 у нирках мишей з ожирінням. Цікаво, що вони збіглися з макрофагами, які експресують високий рівень TREM2 у людей з ожирінням.

Нещодавно було з’ясовано роль TREM2 у розвитку раку. У цьому дослідженні TREM2 було визначено як біомаркер пухлинно-асоційованих макрофагів у ракових пухлинах. Високий рівень експресії TREM2 в макрофагах був пов’язаний з низьким виживанням. Було помічено, що блокування TREM2 призводить до посилення протипухлинної відповіді у мишей.

Дуже мало епідеміологічних даних, пов’язаних із роллю TREM2 в ожирінні людини. Проте невелике дослідження, проведене на п’ятнадцяти учасниках із діабетом та ожирінням, виявило високу експресію TREM1 і знижену експресію TREM2 у крові та деяких тканинах.

Про дослідження

Як зазначено вище, дані були отримані з порталу GTEx – загальнодоступного ресурсу, який використовується для вивчення тканинно-специфічної експресії генів. Зразки були отримані з 54 ділянок здорових тканин майже 1000 осіб, а дані про ІМТ були отримані з dbGAP. Дані про однонуклеотидний поліморфізм (SNP) та ІМТ були також отримані від 481 271 учасника, зареєстрованого в UKB.

Результати дослідження

Профіль експресії генів TREM2 в об’ємних тканинах GTEx показав, що цей мембранний білок здебільшого експресується в легенях, мозку та нервових тканинах. Серед 54 різних типів тканин, у яких проводили оцінювання, підшкірна та вісцеральна жирова тканини посідали 12-те та 20-те місця, відповідно, за рівнем нормальної експресії TREM2.

З 54 тканин у шести спостерігалася значна кореляція між рівнем експресії TREM2 та індексом маси тіла учасників. Підшкірна і вісцеральна жирові тканини показали найбільш значну і високу кореляцію. Ця кореляція була більш виражена у чоловіків порівняно з жінками.

На основі когорти UKB у поточному дослідженні було виявлено кодуючий SNP (rs2234256 SNP, L211P) у TREM2, який значно впливає на ІМТ. Порівняно з 74 іншими SNP, які раніше показали вплив на ІМТ, виявлений нині SNP продемонстрував найвищий ефект. SNP rs2234256 – це місенс-кодуючий SNP у TREM2, який спричиняє зміну лейцину на пролін в амінокислоті 211.

В УКБ rs2234256 присутній із незначною частотою, тобто 0,87% для гетерозигот і 0,04% для гомозигот. Сильнішу асоціацію між рівнем експресії TREM2 у жировій тканині та ІМТ було виявлено в чоловіків порівняно з жінками; однак ефект rs2234256 було виявлено тільки в жінок. Ці два ефекти були пов’язані з різними явищами. Конкретніше, перший був пов’язаний з експресією генів дикого типу в жировій тканині, що впливало на ІМТ, а другий – з ефектом специфічної кодуючої SNP-мутації в гетерозиготних і гомозиготних носіїв.

Висновок

Поточне обчислювальне дослідження ґрунтується на великих добровільних загальнодоступних базах даних, які містять упередженість добору і кілька конфаундерів. Крім того, кореляції, показані в цьому дослідженні, не можуть довести причинно-наслідковий зв’язок. Незважаючи на ці обмеження, це дослідження показало, що TREM2 є важливим геном, пов’язаним із нейродегенеративними захворюваннями, хворобами обміну речовин та ожирінням.

Автор: Прийом Бозе

Оцінити
Перевозка хворых

Повідомлення надіслане!

Дякуємо, ми скоро зв'яжемось з Вами!

Расчет стоимости